A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kinh tế tập thể gắn với tăng cường đoàn kết sáng tạo

Thực hiện Hướng dẫn số 84/HD-MTTW-BTT ngày 16/5/2022 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Văn bản số 396/LMHTXVN-TTTT ngày 16/6/2022 của Liên minh HTX Việt Nam về triển khai phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Liên minh HTX tỉnh Ninh Bình đã cụ thể hóa các nội dung, mục tiêu lựa chọn và triển khai sâu rộng trong Cơ quan và các Khối thi đua HTX, Doanh nghiệp thành viên Liên minh HTX tỉnh, theo đó tập trung vào những nội dung chính sau:

1. Đối với Liên minh HTX tỉnh: Phát huy vai trò nòng cốt là cơ quan đại diện quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng đối với HTX thành viên; chủ động tham mưu cho tỉnh triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, của tỉnh một cách kịp thời, hiệu quả giúp đẩy mạnh các phong trào xây dựng mô hình kinh tế tập thể, HTX ngày càng phát triển mạnh mẽ; phát động sâu rộng trong các đơn vị thành viên đẩy mạnh sự liên kết trong và ngoài HTX, giữa các HTX với HTX, giữa HTX với doanh nghiệp cùng ngành nghề nhằm nâng cao chất lượng sản xuất, kinh doanh; thi đua lao động sản xuất, cùng cả nước chung sức đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, xây dựng và nhân rộng các mô hình tập thể, cá nhân điển hình trong lao động, sản xuất và trong đời sống.

2. Tập trung chỉ đạo và phát động phong trào “Đoàn kết sáng tạo” thông qua: Tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, thành viên HTX, đơn vị thành viên tích cực tham gia các Cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy và phát huy mạnh mẽ sức sáng tạo, năng lực tư duy các tầng lớp nhân dân, cán bộ, người lao động trong các lĩnh vực lao động, sản xuất, kinh doanh, dịch vụ góp phần nâng cao đời sống, năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc.

- Đẩy mạnh, thường xuyên tuyên truyền về các chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của ngành, địa phương thông qua các hình thức tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn kỹ thuật, các buổi tư vấn nhóm, các hội nghị nhằm hỗ trợ hoạt động sáng tạo, khởi nghiệp của cán bộ, thành viên, người lao động trong hệ thống Liên minh HTX Việt Nam; thực hiện chuyển đổi số trong cơ quan Liên minh HTX tỉnh và tham mưu triển khai đến các mô hình HTX thành viên giúp nâng cao chất lượng công việc chuyên môn và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tích cực nắm tình hình hoạt động của đơn vị thành viên để nắm bắt, phát hiện để kịp thời giới thiệu các sáng kiến, ý tưởng mới, tiêu biểu, các mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả, đóng góp tích cực trong phát triển KTTT, HTX nói riêng và kinh tế - xã hội nói chung.

- Hàng năm tổ chức các hội thảo, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả triển khai phong trào “Đoàn kết sáng tạo”; chỉ đạo Công đoàn cơ quan tham mưu, phối hợp tổ chức các hình thức sinh hoạt dưới hình thức chuyên đề giúp nâng cao chất lượng tư vấn, tuyên truyền cho cán bộ chuyên trách.

3. Tập trung xây dựng mô hình theo hình thức thành lập các câu lạc bộ “Khởi nghiệp, sáng tạo” và hướng dẫn giúp các mô hình hoạt động hiệu quả, phát huy trí tuệ, khả năng tham gia của các thành viên.

4. Hằng năm tổng hợp, đề xuất biểu dương, khen thưởng các sáng kiến tiêu biểu và giới thiệu Hội đồng tuyển chọn của UBTW MTTQVN xem xét, công bố trong “Sách vàng sáng tạo”.

5. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu gắn với các dịp sơ kết 6 tháng, tổng kết năm hoặc nhân các sự kiện chính trị, hoạt động lớn do Liên minh HTX tỉnh tổ chức; đề xuất Liên minh HTX Việt Nam và các cấp khen thưởng điển hình.

Để phong trào có ý nghĩa thiết thực, sâu rộng, Liên minh HTX tỉnh phát động và triển khai sâu rộng tới các Khối thi đua thành viên, Khối thi đua Cơ quan Liên minh HTX tỉnh và chỉ đạo triển khai theo địa bàn các huyện, thành phố nhằm thu hút đông đảo sự tham gia, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, trở thành phong trào rộng khắp, thường xuyên./.

Đinh Thái PNV.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tiêu điểm
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 43
Hôm qua : 122