A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ninh Bình: Doanh thu bình quân của HTX đạt hơn 4,3 tỷ đồng

Tiếp tục khẳng định vai trò, hiệu quả khu vực kinh tế tập thể, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp với mục tiêu đến năm 2030: HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp tăng trưởng từ 10% - 16%/năm với khoảng 250.000 THT, 26.000 HTX, 70 LHHTX thu hút trên 8 triệu thành viên, tạo việc làm cho 5 triệu lao động thường xuyên tập trung chủ yếu hộ cá thể ở nông thôn và khoảng 30% hộ cá thể thành thị tham gia HTX, THT lĩnh vực PNN cơ bản HTX, LHHTX trong lĩnh vực PNN ứng dụng công nghệ cao, công nghệ số trong quản trị và sản xuất kinh doanh, liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm hàng hóa …

HTX lĩnh vực phi nông nghiệp có vai trò quan trọng tác động đến kinh tế - xã hội

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong lĩnh vực phi nông nghiệp đã đạt được những kết quả bước đầu. Nhận thức của hệ thống chính trị và xã hội về vị trí, vai trò, tính tất yếu khách quan của phát triển KTTT, HTX trong lĩnh vực phi nông nghiệp trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, về bản chất, giá trị HTX kiểu mới được nâng lên. 

Trong giai đoạn 2002-2021, thành lập mới 20.234 HTX, bình quân 1.012 HTX/năm. đến cuối năm 2021, cả nước có 9.316 HTX, 16 Liên hiệp HTX, 44.226 THT, thu hút gần 3 triệu thành viên, vốn điều lệ, giá trị tổng tài sản, doanh thu, tiền lãi đều tăng từ 5,9 - 15 lần so với năm 2002; tỷ lệ HTX hoạt động có hiệu quả đạt 55% - 80%; có sự khác biệt về tính đa dạng, cơ chế hoạt động với HTX nông nghiệp; so với chung cả nước, tổng số HTX, số lượng thành viên và lao động của HTX phi nông nghiệp thấp hơn (chiếm 30%), nhưng đạt tỷ lệ cao hơn trong vốn (58,5%), tài sản (91,2%), doanh thu (67,1%), lợi nhuận (51,3%), thu nhập bình quân gấp 1,9 lần so với HTX nông nghiệp.

Số lượng HTX, LHHTX quy mô vừa và lớn, tham gia xuất khẩu hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, kinh doanh gắn với chuỗi giá trị, sản phẩm OCOP ngày càng tăng, thích ứng an toàn, linh hoạt với điều kiện dịch Covid-19, mang lại hiệu quả thiết thực cho thành viên, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế, ổn định chính trị cơ sở, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển nguồn nhân lực có tay nghề và chất lượng cao, khuyến khích khởi nghiệp sáng tạo đối với lao động trẻ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, nâng cao nhận thức của xã hội về HTX kiểu mới.

Nhận thức của hệ thống chính trị và HTX tại Ninh Bình sau 20 năm thực hiện Nghị Quyết 13, 10 thi hành Luật HTX 2012.

Tại Ninh Bình, sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi. Số lượng HTX tăng theo từng năm, chất lượng hoạt động được nâng lên. Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên. Quy mô, vốn và các lĩnh vực hoạt động của HTX được mở rộng hơn, nhiều HTX có quy mô toàn xã. 

 

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Ninh Bình.

Tính đến 30/6/2021, toàn tỉnh có 1 Liên hiệp HTX; 424 HTX. Tổng số vốn hoạt động của HTX năm 2021 đạt hơn 4.165 tỷ đồng (tăng 2.7 lần so với năm 2003); Tổng giá trị tài sản của HTX đạt hơn 2.900 tỷ đổng (tăng 1,6 lần so với năm 2003); doanh thu bình quân năm 2020 của HTX đạt hơn 4,3 tỷ đồng (tăng 4,9 lần so với năm 2003); thu nhập bình quân của HTX đạt 259 triệu đồng (tăng 3,1 lần so với 2003). Số lượng mô hình HTX có sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP, sản phẩm ứng dụng công nghệ cao, xuất khẩu, sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, có sản phẩm chủ lực của tỉnh hoạt động hiệu quả là 44 HTX và 1 Liên hiệp HTX. 

Quán triệt đưa KTTT, HTX thực sự làm một thành tố quan trọng

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đánh giá cao những kết quả khu vực kinh tế tập thể mà trọng tâm là các HTX đã đạt được trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết cũng như thực thi Luật.

 Đồng chí cũng đồng tình và ghi nhận các ý kiến phát biểu tham luận của các bộ, ngành về đổi mới kinh tế tập thể và HTX, trong thời gian tới cần tiếp tục kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Luật HTX cho phù hợp với tình hình thực tiễn tại các HTX. 

Đồng thời chỉ đạo Ban Chỉ đạo đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX cần tổng hợp, phân tích kỹ những mặt được và chưa được để có căn cứ kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật nhằm tháo gỡ những "nút thắt" về vốn, đất đai, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho các HTX để tiếp tục thể chế hóa quan điểm, đường lối của Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, HTX ở nước ta.

Nhìn lại quá trình phát triển của khu vực KTTT, HTX, có thể nhận thấy rằng từ năm 2003 đến nay, KTTT, HTX có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức của hệ thống chính trị và người dân về KTTT, HTX thực sự làm một thành tố quan trọng, mô hình HTX kiểu mới được nâng lên, phù hợp với điều kiện tự nhiên, xã hội và chủ trương phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đóng góp cho phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

 

Vũ Hùng, Phòng Tuyên truyền

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Tin tiêu điểm
Thời tiết
Thời tiết Hà Nội
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 82