DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ, THƯỜNG TRỰC,

ỦY BAN KIỂM TRA LIÊN MINH HỢP TÁC XÃ TỈNH NINH BÌNH KHÓA VI,

NHIỆM KỲ 2020 - 2025

 

Stt

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

Số điện thoại

1

Lê Thị Tâm

UVBTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

0983501646

2

Vũ Văn Cung

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

0975703470

3

Tô Quốc Việt

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

0915518595

4

Bùi Đức Ngọc

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh

0982069988

5

Đinh Hồng Thái

 Trưởng phòng Nghiệp vụ

0987378866

6

Vũ Xuân Hùng

Trưởng phòng Tuyên truyền

0912948172

7

Vũ Thị Lan Hồng

PCVP Liên minh HTX tỉnh

0985125925

8

Nguyễn Thị Lan Anh

Ủy viên BTV Khóa IV PGĐ Sở NN và PTNT

0912188911

9

Đỗ Văn Phong

Phó GĐ Sở Kế hoạch và Đầu tư

0915267899

10

Nguyễn Đức Thăng

P Giám đốc Sở Tài chính

0912948160

11

Bùi Quang Hưng

Phó Giám đốc Sở Công thương

0912617797

12

Vũ Thị Hà

Phó Chủ tịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

0915640001

13

Nguyễn Minh Lộc

Phó Chủ tịch TT Hội Nông dân

0915430738

14

Nguyễn Văn Khiết

P.Giám đốc Ngân hàng Nhà nước CN tỉnh NB

0904773222

15

Lâm Văn Xuyên

PCT UBND huyện Yên Khánh

0915358605

16

Ngô Hùng Khánh

Phó CT UBND huyện Gia Viễn

0913097705

17

Nguyễn Quốc Hưng

Phó CT UBND huyện Hoa Lư

0913292082

18

Phạm Quốc Đạt

 Phó CT UBND huyện Yên Mô

0912326832

19

Vũ Hoài Nam

Trưởng phòng Kinh tế TP Tam Điệp

0912081679

20

 

Trưởng phòng NN & PTNT H.Kim Sơn

 

21

Phạm Thị Thu Hiền

Tr Phòng  Kinh tế Thành phố NB

0983177222

22

 

Trưởng phòng NN&PTNT H.Nho Quan

 

23

Hoàng Thị Lệ Diễm

Chủ tịch HĐQT HTX NN Hoàng Sơn TPNB

0912536440

24

Phạm Ngọc Vinh

Giám đốc HTXNN Đông Cường, xã Khánh Cường

01678165298

25

Phạm Đình Giáp

Giám đốc HTXNN Hồng Phong - H Lư

0974770835

26

Bùi Xuân Lương

Giám đốc HTXNN Liên Dương, Khánh Dương

0975312660

27

Trần Hải Đường

Chủ tịch HĐQT HTXNN Sơn Tây TPTĐ

0984483870

28

Bùi Văn Công

Giám đốc HTX NN Văn Phú, H.Nho Quan

0986842433

29

Bùi Đức Thịnh

Chủ tịch HĐQT HTXNN Ngô Đồng H.Gia Viễn

0988517178

30

Bùi Văn Chính

Chủ tịch HĐQT HTXNN Như Hòa H.Kim Sơn

0979536198

31

Phạm Minh Tuân

Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Khánh Thành, Y.Khánh

0912177579

32

Chu Thị Tám

Chủ tịch HĐQT Quỹ TDND Phúc Thành,TPNB

0948097552

33

Trần Quang Nhương

Chủ tịch HĐQT HTX Vận tải Ôtô PNB

0915408246

34

Vũ Văn Đức

Chủ tịch HĐQT HTX Sinh Dược H.Gia Viễn

0936050032

35

Trịnh Văn Tiến

Chủ tịch HĐQT HTX NS&DL Tam Điệp, TPTĐ

0988015005

36

Đỗ Văn Dung

Chủ tịch HĐQT HTX An Thịnh Phát H.Yên Khánh

0912455747

37

Nguyễn Trương Nghĩa

Giám đốc Công ty Việt Xanh Khu CN H.Yên Khánh

0915599653

38

Phùng Văn Quang

GĐ DN vật tư NN Hồng Quang - YK

0913292242

39

Phạm Quốc Hương

GĐDN Nấm Hương Nam, CT Hiệp hội nấm NB

0912143609

 

BAN THƯỜNG VỤ

Stt

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

1

Bà Lê Thị Tâm

 UV BTV Liên minh HTX Việt Nam, Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khoá VI

2

Ông Vũ Văn Cung

Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh Khoá VI

3

Ông Bùi Đức Ngọc

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI

4

Ông Tô Quốc Việt

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI

5

Ông Đinh Hồng Thái

Ủy viên BTV khóa VI Trưởng phòng Nghiệp vụ

6

Ông Vũ Xuân Hùng

Ủy viên BTV khóa VI, Trưởng phòng Tuyên truyền

7

Ông Nguyễn Thị Lan Anh

Ủy viên BTV Khóa VI, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT

 THƯỜNG TRỰC

Stt

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

1

Bà Lê Thị Tâm

Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Khoá VI

2

Ông Vũ Văn Cung

Phó Chủ tịch Thường trực Liên minh HTX tỉnh Khoá VI

3

Ông Bùi Đức Ngọc

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI

4

Ông Tô Quốc Việt

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa VI

ỦY BAN KIỂM TRA

STT

Họ và tên

Chức vụ đơn vị công tác

1

Ông Vũ Văn Cung

Phó Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh khóa V, Chủ nhiệm UBKT

2

Ông Đinh Hồng Thái

Trưởng phòng Nghiệp vụ, Phó chủ nhiệm UBKT

3

Ông Bùi Văn Lương

Chủ tịch HĐQT HTXNN Liên Dương H.Yên Mô, Ủy viên

4

Ông Phạm Minh Tuân

Giám đốc Quỹ TDND Khánh Thành - Yên Khánh, Ủy viên

5

Ông Trần Quang Nhương

Chủ tịch HĐQT HTX Vận tải Ô tô TP Ninh Bình, Ủy viên